headerphoto

Stichting Bij-ZZZaak

Het gaat slecht met de bijen in Nederland. Bijen en vlinders worden met uitsterven bedreigd en dit heeft effect op de natuur en ons voedsel omdat driekwart van onze landbouwproducten afhankelijk is van deze bestuivers.

Er leven in Nederland maar liefst zo'n 360 bijensoorten, elk met een uniek uiterlijk en eigen levenswijze. In deze Bijenportretten is meer te lezen over een aantal groepen bijen, die samen een goed beeld schetsen van de diversiteit van de Nederlandse bijenfauna.

Solitaire ofwel wilde bijen zijn dé ideale hulptroepen om de honingbijen te helpen. Wanneer we onze tuinen ideaal inrichten voor solitaire bijen, ontstaan er 'bijen-oases', waarvan honingbijen, hommels en vlinders meeprofiteren.

Op initiatief van de Nederweertse natuurliefhebber Lei Reemers werd het project 'Bij-ZZZaak' gestart. Op deze site van de Stichting Bij-ZZZaak lees je meer over dit initiatief, met informatie over de solitaire bij en de activiteiten die in het Nederweertse worden ontplooid, en natuurlijk wat je zelf kunt doen om een bijdrage te leveren aan het welzijn van de solitaire bij!

Een boomgaard bij de Bongerd

De basisschool de Bongerd wil graag in samenwerking met stichting Bij-ZZZaak een Bongerd realiseren met ruimte voor de solitaire bij. Het moet een plek worden waar kinderen - ouders – bewoners kunnen leren en ervaren. Om dit waar te kunnen maken worden er enkele vrijwilligers gezocht die de boomgaard zouden willen onderhouden. Interesse? Stuur dan een mailtje naar de Bongerd. Lees hier meer over dit mooie initiatief.

We planten een vlinderstruik bij u in de tuin

In het kader van NL Doet krijgt het "Vlinderpaâd" een onderhoudsbeurt. Stichting Bij-ZZZaak geeft gratis vlinderstruiken weg! Lees hier meer over een vlinderstruik bij u in de tuin.

Stichting Bij-ZZZaak in de prijzen

Groene Duim De stichting Bij-zzzaak uit Nederweert heeft De Groene Duim ontvangen!
Een Groene Duim wordt uitgereikt aan een natuurheld. Deze groene held heeft zich op inspirerende wijze ingezet voor een groen buurtproject. Hierdoor gaan steeds meer mensen samen aan de slag met natuur en leefbaarheid in de buurt. De Groene Duim is een initiatief van het IVN.


Dankzij een bijzondere samenwerking tussen de Stichting Bij-ZZZaak en de Vereniging Boeren van Nederweert komt onze stad tot bloei. Twintig agrariërs hebben samen maar liefst 15.000 m2 grond ingezaaid met bloemenzaad. Lees meer over dit mooie initiatief in dit interview.

Bij de betrokken percelen is dit bord geplaatst:

Boeren van Nederweert